Hem

Detta är den officiella webbplatsen för Anonyma Alkoholister, Västra regionen.

Regionen omfattar ett 60 tal AA-grupper i Halland och Västra Götaland.


Syftet med regionen är att hjälpa AA grupperna att föra AAs budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

Regionen samordnar även offentlig information om AA till de som i sitt yrkesliv möter alkoholister.

PlusGiro för frivilliga bidrag: 439551-3


AA - Anonyma Alkoholister

Är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.


Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.


AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter.

Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.


Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

 

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet


Regionmöte Västra Regionen.

Göteborgskretsen, Kungsladugård kyrka
Lördag 11/6 2022 kl 11:30-14.00

För Regionens medlemmar och inbjudna.
Kallelsen skickas senast en månad före mötet.

Mer info; ordforande@aa-vregion.se
Varmt Välkomna! Peter.S Regordf.