För medlemmar i service

Anonyma Alkoholister Västra Regionen

Nedanstående information innehåller bla protokoll med namn på AA medlemmar.AA har en tradition av att bevara medlemmarnas anonymitet på det massmediala planet, vilket omfattar det offentliga internet.

 

För att få tillgång till dessa sidor behöver du skriva ett lösenord som är välbekant för AA medlemmar.

 

Användarnamnet är Service och lösenordet är det ord som saknas i följande textstycke från inledningen av kapitel 5 i Stora boken: "Alkoholen är listig, falsk och .....

Service i regionen

Protokoll från AA-Västra Regionens Grupp för samarbete och information

Protokoll från AA Västra Regionens möten

I enlighet med AA:s tradition om personlig anonymitet visas inga AA-medlemmar i bild. Bilderna på vår webb är bildbyråbilder och personerna på bilderna har ingen anknytning till AA.