AA - Anonyma Alkoholister

 

Välkommen till
Västra regionen

 

Nyheter i regionen

  

Är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet

 

Detta är den officiella webplatsen för Anonyma Alkoholister, Västra regionen. Den är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt, så besök den ofta för aktuell information.

Regionen omfattar ett 60 tal AA-grupper i Halland och Västra Götaland.

Syftet med regionen är att hjälpa AA grupperna att föra AAs budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

Regionen samordnar även offentlig information om AA till de som i sitt yrkesliv möter alkoholister.

PlusGiro för frivilliga bidrag: 439551-3


Nästa regionsmöte hålls den 2 september 2017 på Gullbranna nedanför Halmstad. Kallelsen kommer när mötet närmar sig.
(170902)

Gullbrannagården

Västra Regionens Kommitté för Samarbete och Information
Nästa möte 170812 Kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg
(170812)